Företaget

Energibesparing för hus och hem

Kvalite Miljö Ansvar Service Uppföljning Trygghet

Sävedalens VVS Rör & Grävarbeten AB – ALLT INOM RÖR-ARBETEN

Grundades 2005 av Tommy Bergfast som kommer ifrån Piteå och har över 20 år i Byggbranschens olika hörnstenar. Tanken var att kund och beställare skulle kunna hitta VVS Rör & Grävarbeten under samma tak. VVS: ( Värme – Vatten – Sanitet ) – arbeten inne i fastighet. Rör: alla förekommande rör-arbeten utanför fastigheten. Grävarbeten: alla förekommande grävarbeten utanför fastigheten.
Alla med Svenskt Yrkesbevis, Certifikat och Behörighet, med gemensamma nämnare som att kund och beställare ska bli bemötta som man själv skulle vilja bli bemött, att få ett hantverk utfört som man själv skulle vilja få det utför och ord som Punktlighet, Pålitliga, Hög Kvalitet, Ren Arbetsplats, Kompetenta och Engagerade ska eka långt efter det att Sävedalens slutfört sitt arbetsåtagande.

Sävedalens VVS Rör & Grävarbeten delas in i tre samverkande avdelningar som vi arbetar med.

VVS:

( Värme – Vatten – Sanitet ) – arbeten inne i fastighet.

 • Reparationer
 • Service
 • Konvertering av fastighetens värmesystem från eluppvärmt till vattenburen uppvärmning.
 • Komplettering VVS
 • Totalentreprenad på installationer av Bergvärmepumpar.
 • Totalentreprenad på installationer av Luft / Vattenvärmepumpar
 • Stambyten
 • Golvvärme (Helhetslösningar för vattenburen golvvärme)
 • Byter ut och installerar eran varmvattenberedare.
 • Serviceavtal
 • Fastighetsservice
 • Radiatorer
 • Pannbyten
 • Hydrofor ( Byte / installation )
 • Vattenfilter byte
 • Kökskran ( Byte / Renovering )
 • Växlare
 • Energioptimering
 • Värmecirkulation
 • Nybyggnad VVS
 • Renovering VVS
 • Duschblandare
 • Byte av WC / Toalettstol
 • Vattenlås under diskbänk
 • Vattenlås under handfat
 • Kök VVS
 • Badrum VVS
 • Tvättstuga VVS
 • Avloppsfilmning
 • Avloppsstopp
 • Avloppsrensning
 • Avloppsspolning
 • Försäkringsskador
 • Övriga Rör & VVS installationer.

RÖR:

( Förekommande Rör-arbeten utanför fastighet )

 • Avlopp / Spillvatten ( Byte av avloppsrör i marken )
 • Byte av inkommande VA.
 • Byggnation av nya Dagvattenbrunnar.
 • Separering av Dagvatten och Spillvatten.
 • Rör-service.
 • Spolning av avlopp
 • Avloppsfilmning
 • Kommunalt VA ( Inkoppling av kommunalt Vatten )
 • Kommunalt Spillvatten ( Inkoppling till Serviceledning i gatunätet )
 • Eget vatten
 • Övriga Rör och avloppsarbeten utomhus

Grävarbeten:

( Förekommande grävarbeten utanför fastighet )

 • Dränering av fastighet.
 • Byggnation av kulvert.
 • Anläggning av stenkista
 • Återställning av uppgrävd markyta.
 • Uppgrävning av häckar
 • Dikesgrävning
 • Bärlager
 • Maskinschaktning
 • Byggnation och Grävning för stödmurar
 • Anläggning av gräsmatta
 • Plattsättning
 • Dagvattenrännor ( Aco Drän )
 • Övriga Gräv, Mark och Stenarbeten

Sävedalens VVS Rör & Grävarbeten AB strävar alltid till att vara Kvalitetsföretaget som blir rekommenderat till nästa kund och beställare
Hos Sävedalens VVS Rör & Grävarbeten får ni en personlig kontakt med gedigna hantverkskunskaper som arbetar för ett Professionellt utfört arbete med Kreativa lösningar.

Vi samarbetar med en rad olika Entreprenörer som alla innehar många års Yrkeserfarenhet, Yrkesbevis och Behörighet. Mindre företag som Sävedalens VVS Rör & Grävarbeten AB som är beroende av att göra ett bra utfört Fackmannamässigt Kvalitetsarbete. Där Kvalitativt Utfört Hantverk, Tidsangivelse Mot Kund och Slutkostnad går hand i hand för en Nöjd Kund och Beställare.

Sävedalens håller alltid en nära kontakt med Kunderna och Beställaren, för att inga misstolkningar eller missförstånd skall uppstå.
Att Sävedalens VVS Rör & Grävarbeten AB ska stå för Trygghet och Nöjd Kund är en självklarhet.
Vi stävar alltid för att nå dit.

Enkelt att få hjälp!

Kontakta Oss! Beskriv Ditt Ärende! Vi Bokar Servicetid. Arbetet Utförs.

fb

Aktuell lokal tid i Göteborg:
09:59:47
onsdag 15 juni 2016, vecka 24