Gräv & mark

Det första vi gör när kund & beställare kontaktar oss för grävning eller övrigt markarbete är att bestämma en tid där vi kan träffas på plats för att gå igenom förutsättningarna för kommande gräv eller markarbete. Här tittar vi bland annat på möjligheterna för att kunna lägga upp sk fyllnadsmassor, åtkomst med grävmaskin och minidumper, plats och vägförhållande för lastbilen att kunna ta sig fram.

Vi tittar också på förutsättningarna för att kunna genomföra ett bra resultat som förväntar kundens tankar och önskemål. Vi tar vid besöket lite dokumentationsbilder samt uppgifter om fastigheten och platsen där det skall grävas.

Innan vi sen kommer ut och påbörjar arbetet ser vi till att inkommande VA och utgående Spillvatten finns utmarkerade, även alla andra El, Teleledningar, Gas och Rör, Fjärrvärme etc till och från fastigheten är lokaliserade och markerade. Detta gör vi för att det inte skall bli några missförstånd och att vi som skall gräva vet vad som finns runt fastigheten och på det ställe som det skall grävas.

Det mesta går att göra och vi har lång erfarenhet när det gäller att göra allt ifrån stora gräv och markarbeten till mindre uppdrag.

Här kommer arbeten som vi kan hjälpa er med.

 • Dränering
 • Värmeisolering av husgrunder
 • VA-grävningar , bla byte av inkommande vatten
 • Kabelgrävningar
 • El och tele schakt
 • Avlopp, uppgrävning och byte av avlopps ledningar, sk spillvatten
 • Nybyggnation av Dagvattenbrunnar.
 • Gräsetablering, nyläggning av gräsmatta färdig eller sådd
 • Husgrunder, anläggning av makadambäd med avlopp och va för husbyggnation och tillbyggnader
 • Tomtplaneringar
 • Avloppsanläggningar och Infiltrationsanläggningar
 • Plattsättning
 • Transport av grus och matjord
 • Stödmurar
 • Garageuppfarter och parkeringsplatser
 • Asfaltering

Vi gör fotodokumentation av entreprenaden och efter slutfört arbete finns det dokumenterat hur arbetet har utförts, vilka material vi har använt och ritningar på exempelvis rör och elkablar utmarkerade med djup och kordinater för att senare kunna lokaliseras.

Att investera i en korrekt utförd dränering med rätt material och kunnande lönar sig alltid i längden.

Sävedalens VVS Rör & Grävarbeten AB
Kan erbjuda en helhetslösning för Bygg Rör & Grävarbeten

Sävedalens VVS Rör & Grävarbeten AB
Är Kvalitetsansvariga med behörighets nivå E behörighets nummer 1956

Sävedalens VVS Rör & Grävarbeten AB
Arbetar med besiktade maskiner och har Ansvars och Entreprenadförsäkring.

Vi utför gräv och markarbeten i Göteborg, Partille, Lerum, Mölnlycke, Kungälv, Härryda, Mölndal, Kållered, Öckerö, Kungsbacka samt övriga kommuner inom Västra Götalands län.

Tillkommande arbeten

Vid eventuellt tillkommande arbeten utöver kontrakterar avtal, tar vi upp det med kunden/beställaren. Varefter beslut tas om hur vi skall lösa detta på bästa möjliga sätt.

Det kan bli fråga om tilläggsarbeten enligt nedan:
Byggnation av ny Dagvattenbrunn , Byte av källaringångens brunn, Separering och Inkoppling av Spillvatten & Dagvatten. Ut till det kommunal servicenätet. Stenspräckning eller Bilning av gjutna cement fundament eller stora stenar för att kunna utföra dräneringen på ett korrekt sätt, Borttagning av stubbar och rötter, Finplanering av tomten med matjord, Anläggning av Gräsmatta, Trädfällning och bortforsling, Flytt av utedel tillhörande värmepanna ,övriga VVS arbeten, Anlägga en stenkista med tillhörande schaktgång för att ta tillvara på Dagvattnet från fastigheten, Stödmursbyggnation, Stenläggning och övriga Gräv Rör och Markarbeten. För dessa och övriga tilläggsarbeten debiteras en löpande kostnad enligt nedan:

Grovplanering av Tomten görs alltid utav Sävedalens VVS Rör & Grävarbeten AB
Beställare står för vatten, ström samt Wc
Beställaren står för att det är fri framkomlighet eller enligt avtal.
Genomgång av arbetet skall göras innan det påbörjats.

Installationsföretagen

Enkelt att få hjälp!

Kontakta Oss! Beskriv Ditt Ärende! Vi Bokar Servicetid. Arbetet Utförs.