Inkoppling kommunalt dricksvatten

Byte av avstängningsventiler före & efter vattenmätaren

När Vattenverket ska ut och byta Vattenmätare så får man oftast ett brev eller informationsblad att dom kommer ett visst datum för att utföra bytet av Vattenmätare.

Många gånger när dom väl är på plats och ska byta Vattenmätaren, kan dom inte kan göra det då inte avstängningsventilen fungerar före eller efter vattenmätaren eller att inte någon utav avstängningsventilerna fungerar att stänga.

Här får man ta kontakt med en behörig VVS firma som kan komma och hjälpa till med att byta till nya avstängningsventiler eller som det oftast blir, en ny Vattenmätarkonsol.

-När vi ska montera ny Vattenmätarkonsol / Ventilen innan Vattenmätaren så kontaktar vi alltid respektive kommuns Va-verket och frågar om Serviceavstängningsventilen i gatan går att stänga.

Man måste kunna stänga Huvudservicen till fastigheten före att kunna montera ny Vattenmätarkonsol.

Ibland kan dom säga direkt per telefon om Serviceavstängningsventilen går att stänga / fungerar. Men allt som oftast så måste dom ut på plats för att funktionsprova ventilen för att kunna göra en bedömning av skicket.

När väl VVS-arbetet är gjort med att byta till en exempelvis ny Vattenmätarkonsol kan man kontakta Va-verket igen, boka in en ny tid. Så att dom kan komma och byta Vattenmätare. Men allt som oftast så sker detta i samarbete med Kommunens Va-enhet så allt sker under samma dag.

Kommunalt dricksvatten

Dricksvatten är det som vi förknippar med vattnet som kommer från alla vår olika kranar som även brukas nämnas blandare exempelvis kökskranen, kranen som sitter i tvättstället ( handfatet ) från våra duschar etc..

Men det är också det vatten som vi spolar våra toaletter med, det som kommer från våra vattenutkastare. Det används även på många andra ställen inom en mängd olika industrier och tillverkningsprocesser.

Dricksvatten är ett Livsmedel som kontrolleras förmodligen mest av alla våra livsmedel. Med regelbunden kontroll och högt ställda kvalitetskriterier för dricksvatten som Livsmedelsverket har så har Kommunerna god kontroll över vårat dricksvatten.

Tänk på att aldrig dricka det varma vattnet direkt ur kranen, det kan innehålla skadliga bakterier men även små mängder av tillexempel metaller.

Vi i Sverige använder enligt uppskattning ca 140-160 liter vatten per person och dygn. Men vi kan alla bli bättre på att tänka till och försöka minska våran användning av Dricksvatten och värna om vårat Livsmedel. Exempelvis montera en utslagspip på stuprören så att vi kan fylla en vattentunna som står intill och då kan vi använda detta vatten till att bevattna våra trädgårdsodlingar, Dra ner på duschtiden, inte stå med rinnande vatten om det diskas i köket etc.

Ansluta din fastighet till det kommunala va-ledningssystemet gällande dricksvatten

För att få en möjlighet till kunna ansluta din fastighet gällande Kommunalt Dricksvatten krävs det att fastigheten ligger inom den allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde för respektive vattentjänst.

-Är du osäker på vad som gäller för just din fastighet så kontaktar du VA-enheten på för din hemkommun så kan dom kolla vad som gäller för din fastighet samt vilka anslutningskostnader som gäller men även om det är möjligt att göra. Det kanske redan är förberett vid tomtgränsen med ett instick som det går att koppla på efter att man fått ett godkännande från din hemkommun.

Inkommande vattenledning till din fastighet som läcker

När du har en läckande Vattenledning som ligger under mark så är några av dom sakerna som oftast är förknippade med läcka på inkommande Vattenledning.

Man tappar VA-trycket till fastigheten. Vilket kan visa sig genom att det blir sämre tryck på tappställena exempelvis i kranarna. Att det sipprar upp vatten genom marken. Man kan även många gånger höra ett brusande ljud i och omkring vattenledningen intill Vattenmätare när inte något vatten förbrukas i fastigheten, detta pga av att vatten som läcker ut från vattenledningen under marken orsakar en ljudresonans vilket sedan överförs till vattenledningen, vilket i sin tur kan uppfattas som ett brusande, woschande ljud.

Till dom flesta fastigheterna så är det en serviceavstängning i gatan utanför fastighetens tomtgräns som gör så att man kan stänga vattnet till din fastighet. Detta görs endast av behöriga inom kommun eller VVS-företag som har fått kommunens tillåtelse att stängs servicen.

Installationsföretagen

Enkelt att få hjälp!

Kontakta Oss! Beskriv Ditt Ärende! Vi Bokar Servicetid. Arbetet Utförs.