Rotavdrag

För ROT-arbete ska du lämna följande uppgifter till oss !!

  • Ditt / Era personnummer
  • Fastighetsbeteckning vid arbete på Hus eller Fritidshus
  • Lägenhetsnummer
  • Bostadsrättsföreningens organisationsnummer vid arbete på bostadsrätt
  • Adress där bostaden finns

Renovera till halva kostnaden!

Utnyttja ROT-avdraget på Rörarbeten som vi utför åt dig. Du har möjlighet att få en skattereduktion på 30 % av arbetskostnaden upp till 100 000 kronor per år och person som är skriven som ägare på Fastigheten. Förutsättningen är att du anlitar en Rörläggare med F-skattsedel för jobbet. När det gäller våra Bergvärmepumpsinstallationer så är det 30% på hela Värmepumpsentreprenaden som man räknar på, då får man fram en summa ex kronor sen är det 30% på den summan du får dra av, förutsättningsvis att det finns Skattereduktion kvar att nyttja.

När du nu bara betalar 30% på Rör-arbetskostnaden eller som i fallet med en Värmepumpsinstallation så unna dig att få det utfört av någon som har rätt kompetens.

Med andra ord !

En kvalificerad Rörläggare som innehar Yrkesbevis !

Enkelt att få hjälp!

Kontakta Oss! Beskriv Ditt Ärende! Vi Bokar Servicetid. Arbetet Utförs.

fb

Aktuell lokal tid i Göteborg:
09:59:47
onsdag 15 juni 2016, vecka 24