Kvalitet & Miljö

Miljöpolicy

Sävedalens ska verka för att långsiktigt arbeta med sådant materialval som skonsamt påverkar den yttre och inre miljön.

Genom återvinning och källsortering av material skall vi bidraga till ett effektivare kretslopp och genom detta se till att bevara naturens resurser.

Vi ska se till att följa Miljölagstiftningens lagar och förordningar inom dess miljöområde.

Verka aktivt för att minska Transport och Maskiners miljöutsläpp och miljöpåverkan genom planeringsanvändning av dessa medel.

Se till att öka kunskap och förståelsen om nutida miljöfrågors betydelse för framtiden.

Minska våran miljöpåverkan genom att hela tiden sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra naturresurser.

Att hela tiden förbättra vårat bidrag till miljötänkande genom upprättande av nya mål och rutiner i miljöns namn.

Kvalitétspolicy

Sävedalens ska genom god förståelse och lyhördhet uppfylla kundernas behov, krav och förväntingar och därigenom skapa förutsättningar för ett samarbete som bygger på förtroende och respekt för varandra. Så att en god och långsiktig kundrelation uppnås, samtidigt som hänsyn visas till övriga intresenters krav vad det gäller yttre miljö, säkerhet och arbetsmiljö.

Vi är yrkesstolta hantverkare som sätter Kunrelationen och Hantverksskickligheten i första rummet.

Vi utför ett fackmannamässigt kvalitativt hantverk.

Tidsangivelsen och kostnadskalky mot kund och beställare, privatperson eller företag ska hållas när ett projekt skall genomföras, litet som stort.

Samarbetar enbart med Entreprenörer som alla innehar många års Yrkeserfarenhet, Svenskt yrkesbevis, Certifikat och behörighet.

Att genom kundundersökningar skapa en lärande organisation som ständigt kan förbättra verksamheten och därutav även få nöjdare kunder som återkommer.

Att Sävedalens VVS Rör & Grävarbeten AB ska stå för Trygghet och Nöjd Kund är en självklarhet och vi kommer alltid sträva för att nå dit.

Arbetsmilöpolicy

Genom delaktighet av alla som arbetar på Sävedalens såväl fysiskt, psykiskt och socialt, eftersrävar att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att medarbetarna kan verka i en stimulerande och god arbetsmiljö. Där säkerhet och arbetsglädje erhåls och är ledord i våran verksamhet.

Att arbetsmiljötänkandet skall ingå i alla led av arbetsutförandet och vara en intregerad och naturlig del i Sävedalens grundläggande verksamhet och härigenom verka för en arbetsmiljö som förebygger ohälsa och skador i arbetet.

Lagar och myndighetskrav ska hela tiden uppdateras och efterföljas som en led i att identifiering av risker tidigt uppdagdas och härigenom kan förebygg skador.

Sävedalens VVS Rör & Grävarbeten AB

Tommy Bergfast, VD

2012-01-18

Enkelt att få hjälp!

Kontakta Oss! Beskriv Ditt Ärende! Vi Bokar Servicetid. Arbetet Utförs.

    fb

    Aktuell lokal tid i Göteborg:
    09:59:47
    onsdag 15 juni 2016, vecka 24