Råttproblem

Har du fått Råttor inomhus?

Du kanske inte ser dom! Men du hör dom i exempelvis väggar och golv när dom rör sig eller gnager.

Varför man får in Råttor inomhus i Lägenheten, Villan, Sommarhuset och Övriga Fastigheter beror nästan Alltid på att ett Avloppsrör är trasigt eller inte ordentligt pluggat efter exempelvis en renovering eller ombyggnation.

Det kan vara frågan om på utsidan av fastighet att marken har satt sig med tiden som gör att Avloppsrören glipar isär i muffen eller att Avloppsrören som är i Betong eller Höganäs tegel spruckit eller på annat sätt gått sönder så att Råttorna kan ta sig ut och gräva sig intill Husgrunder.
Gamla gjutjärnsrör som rostat sönder inomhus etc…Detta gör det möjligt för Råttan att hitta ut och den söker sig vidare till Husgrunden eller till ditt Golv eller Väggbjälklag där det är varmt och skönt för dom att hålla till och bosätta sig.
Även till Diskbänksskåpet är det vanligt att Råttan hittar till.

Råttproblem i Göteborg

Råttor blir en alltmer vanlig syn även uppe på gator och torg allteftersom det byggs allt mer i våra städer samt även på djupet med olika grundförstärkningar och källargarage vilket gör att råttorna tar till flykt från sina vanliga tillhåll.
Råttor drivs samtidigt allt längre ut i ytterområdena där råttor kanske inte var lika vanliga förut. Rester av mat och sopor ger gott om föda till Råttor. Men även användningen av våra avlopp där vi idag spolar ner det mesta i matväg eller genom avfallskvarnar maler ner maten som vi slänger för att sedan spola ner den i avloppsnätet, vilket blir som ett smörgåsbord i flytande form för Råttorna som lever i våra Avloppsnät under marken.

Råttproblem i Göteborg

Men det finns många som aldrig har märkt av Råttor i sin närhet men som har dom alldeles runtomkring och intill sitt boende.

Exempelvis i den varma grundisoleringen som allt fler byter till när dom idag ska byta dränering. Hus som förut var Dränerade med kallasfalt, makadam eller platon byts idag allt som oftast ut till olika typer av grundisoleringsmaterial mot källarytterväggen.

Om Avloppsröret är trasigt eller Dagvattenbrunnens vattenlås inte fungerar på ett tillfredsställande sätt, kan Råttorna ta sig igenom och ut för att gräva gångar fram till källarytterväggen. Där dom sedan biter sönder markduken för att sedan gräva sig in in Källarväggens isolerskiva och gräva sina gångar inne i isolerskivematerialet för att göra detta till sitt bo. Här där det är varmt och torrt.

Råttor som bygger sina bon i husgrundsisoleringen resulterar ofta till en totalt förstörd grundisolering med gångar runt hela eller stora delar av fastighetens grundmursisolering.
Vilket i sin tur gör att man nästan alltid måste dränera om fastigheten genom att byta ut grundisoleringen för att erhålla en väl fungerande värmeisolering av husgrunden.

Detta är något vi många gånger har upptäckt när vi kommer ut till kunden och gräver upp lokalt för att anlägga nytt avlopp eller anlägga ny inkommande kommunal dricksvattenledning till kundens stora förtret.
Dom är helt ovetandes om att detta problemet.
Vid en omdränering så för det med sig även kringarbeten som exempelvis altanbyggnationer, stenläggning samt övriga mark och trädgårdsarbeten som kanske måste göras om vid en omdränering.

Med en Besiktning av avloppen så kan man Tidigt upptäcka ifall det är något som man bör åtgärda och därigenom så kan man spara kostsamma renoveringar som orsakats av exempelvis läckande Avloppsrör eller Råttangrepp.

Därför ska man alltid se över sina avloppsrör i god tid där Avloppsbesiktningen verkar för en trygg faktakoll över hur det är ställt med ditt avloppssystem i förebyggande syfte.

Installationsföretagen

Enkelt att få hjälp!

Kontakta Oss! Beskriv Ditt Ärende! Vi Bokar Servicetid. Arbetet Utförs.